Home news Cyhuddo Simon Thomas o greu delweddau anweddus o blant

Cyhuddo Simon Thomas o greu delweddau anweddus o blant

15
0

Y cyn-AC Simon Thomas wedi ei gyhuddo o greu delweddau anweddus o blant.
Source: BBC Wales