Home news Cymeradwyo datblygiad tai dadleuol yn Sir Ddinbych

Cymeradwyo datblygiad tai dadleuol yn Sir Ddinbych

5
0

Pwyllgor cynllunio’n cymeradwyo cais am 33 o dai er i gynghorwyr yn Nyffryn Clwyd godi pryderon am effaith bosib y datblygiad ar y Gymraeg.
Source: BBC Wales