Home news Gweddw: Rhaid rheoli llwyth gwaith i atal marwolaethau

Gweddw: Rhaid rheoli llwyth gwaith i atal marwolaethau

8
0

Gweddw darlithydd laddodd ei hun yn dweud bod angen i Brifysgol Caerdydd fynd i’r afael â llwyth gwaith staff i’w atal rhag digwydd eto.
Source: BBC Wales