Home news Trydariad busnes llywodraeth yn 'ddiog ac esgeulus'

Trydariad busnes llywodraeth yn 'ddiog ac esgeulus'

6
0

Roedd hi’n “warthus” bod Llywodraeth Cymru wedi ceisio denu buddsoddwyr drwy ddweud bod cyflogau Cymru yn is na rhannau eraill o’r DU.
Source: BBC Wales